Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Owsianka Zdzisław

Zdzisław Karol Owsianka

ur. w 1958 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013
Biogram
Był pracownikiem reprografii Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, począwszy od 1982 r. zaangażował się w drukowane na terenie Krakowa wydawnictw drugoobiegowych, w szczególności pism: „Myśli Nieinternowane”, „Aktualności” oraz „Serwisu Informacyjnego RKW Solidarność Małopolska” (w działalności tej brał udział co najmniej do marca 1983 r.). 9 maja 1982 r. został zatrzymany w Krakowie, podczas demonstracji w trakcie której niósł transparent. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • „Mysli Nieinternowane”, T. Gugała, „Sowiniec” nr 29, 2006 r.