Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Mucha Alina
Alina Mucha
ur. w 1943 roku w m. Palikije
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 524/2015

Biogram

Od jesieni 1980 r. była członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy KWK „Wujek” w Katowicach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczyła w dniach 13–16.12.1981 r. w strajku okupacyjnym na terenie kopalni. Włączyła się w przebieg akcji protestacyjnej przygotowując, organizując i kierując dostarczaniem żywności strajkującym górnikom. Jako członek Straży Przemysłowej umożliwiała bezpośredni kontakt górnikom z ich rodzinami, przekazywała grupom strajkujących górników wiadomości o siłach milicyjnych wokół kopalni, przekonywała górników do kontynuowania strajku. W dniu 15.12.1981 r. nawoływała oczekujące przed kopalnią kobiety do wejścia na teren kopalni, aby w ten sposób utrudnić siłom milicyjnym interwencję. 16.12.1981 r. namawiała strajkujących górników, by nie zaprzestali akcji protestacyjnej, a podczas pacyfikacji kopalni do walki z oddziałami ZOMO. Podczas pacyfikacji kopalni udzielała pomocy poszkodowanym górnikom. 
Po rozwiązaniu strajku nie zaprzestała swojej działalności i w dalszym ciągu namawiała środowiska opozycyjne do walki przeciw PRL. Zatrzymana przez MO 24.12.1981 r. została tymczasowo aresztowana. Przebywała w aresztach śledczych w Katowicach i Sosnowcu. Została zwolniona 9.02.1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej