Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Malinowski Edward

Edward Jan Malinowski

ur. w 1930 roku w m. Mękarzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 524/2023
Biogram
Przed wprowadzeniem stanu wojennego Pan Edward Jan Malinowski był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  „Solidarność” w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Po 13 grudnia 1981 r. został zwolniony z pracy w wyniku tzw. „weryfikacji kadr”, jako osoba „nienadająca się do pracy w jednostce zmilitaryzowanej”. 
Z powodu utrzymywania przez niego kontaktów z osobami zaangażowanymi w działalność w konspiracyjnych strukturach NSZZ „Solidarność” w Warszawie oraz podejrzenia, iż uczestniczy w kolportażu wydawnictw drugiego obiegu 5 sierpnia 1982 r. funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa dokonali przeszukania jego mieszkania i piwnicy. W związku z odmową podpisania tzw. „oświadczenia lojalności”, Panu Edwardowi Janowi Malinowskiemu udzielono ostrzeżenia w kwestii możliwych konsekwencji kontynuowania działalności w nielegalnych strukturach „Solidarności”. 
30 sierpnia 1982 r. został zatrzymany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia Warszawa-Białołęka na podstawie decyzji Komendanta Stołecznego MO w Warszawie z tego samego dnia. Jako powód izolacji wskazano „prowadzenie działalności antypaństwowej”. 
Z internowania został zwolniony 7 grudnia 1982 r. 
W ramach dodatkowych represji w 1982 r. SB podjęła kroki w celu uniemożliwienia Panu Edwardowi Janowi Malinowskiemu objęcia kierowniczego stanowiska w Polskim Związku Zapaśniczym, którego był aktywnym działaczem.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej