Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kołodziej Andrzej

Andrzej Roman Kołodziej

ur. w 1959 roku w m. Zagórz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 64/2016
Biogram
Andrzej Kołodziej zaangażował się w działalność opozycyjną w 1978 r. działając w ROPCiO i WZZ Wybrzeża. Angażował się w druk, redakcję i kolportaż nielegalnych wydawnictw (np. „Robotnik Wybrzeża”). Aktywnie uczestniczył w nielegalnych obchodach rocznic patriotycznych (3 Maja, 11 Listopada, Grudnia 1970). Za swoją działalność został zwolniony w lutym 1980 r. z pracy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W sierpniu 1980 r. był przywódcą strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, został wiceprzewodniczącym MKZ. Po powstaniu NSZZ „Solidarność” był aktywnym działaczem struktur związkowych. Zorganizował akcję przerzutu nielegalnych wydawnictw do Czechosłowacji. 19 października 1981 r. został zatrzymany przez służby czechosłowackie pod zarzutem nielegalnego przekroczenia granicy. 4 marca 1982 r. został skazany przez sąd w Fridku Mistku (CSRS) na rok i dziewięć miesięcy więzienia. W lipcu 1983 r. został przekazany stronie polskiej i zwolniony. 
W 1984 r. był współzałożycielem Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto oraz członkiem krajowego Komitetu Wykonawczego Solidarności Walczącej. Uczestniczył w wielu spektakularnych akcjach (m. in. przerzut urządzeń poligraficznych ze Szwecji, nasłuch częstotliwości milicyjnych). Intensywnie poszukiwany przez SB został aresztowany w styczniu 1988 r., oczekiwał na proces, jednakże w kwietniu 1988 r. władze PRL pozwoliły mu wraz z Kornelem Morawieckim opuścić kraj. Do Polski powrócił w roku 1990.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej