Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tarnas Wiesław

Wiesław Hieronim Tarnas

ur. w 1947 roku w m. Sosonowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Był jednym z założycieli wolnych związków zawodowych w szeregach Milicji Obywatelskiej (Związek Zawodowy Funkcjonariuszy MO), za co zwolniono go ze służby. 22 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony początkowo w areszcie KW MO w Katowicach, następnie w ośrodkach odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej i Uhercach. Wolność odzyskał 7 lipca 1982 r. 
W latach 1983-1986 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej