Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Paweł Edward Karbowski

ur. w 1947 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013
Biogram
Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Łodzi, wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. J. Marchlewskiego „Poltex”. W związku z prowadzoną działalnością został internowany w dniu 17 grudnia 1981 r. Był osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, a 6 stycznia1982 przeniesiono go do Ośrodka Odosobnienia w Łowiczu.. Odzyskał wolność 23 marca 1982 r. W ramach represji został powołany na trzymiesięczne przeszkolenie do Jednostki Wojskowej w Czerwonym Borze, gdzie stawił się 8 listopada 1982 r. Ćwiczenia te nie miały nic wspólnego z realizacją zadań dotyczących obronności państwa, służyły natomiast odizolowaniu przeciwników politycznych ówczesnej władzy, walce z opozycją i były represją polityczną wobec wcielonych. Jednocześnie działania te nie miały oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. Z ewidencji JW został skreślony 3 lutego 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN