Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nowak Grzegorz

Grzegorz Nowak

ur. w 1948 roku w m. Lubań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
W latach 1980-1981 był aktywnym członkiem Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” na UMCS w Lublinie. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Włączył się w działalność Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UMCS. Od lutego 1982 do 1989 r. odpowiadał za kolportaż podziemnych wydawnictw i prasy. Był organizatorem i koordynatorem siatki kolportażu na UMCS (w 11 jednostkach). Był także współorganizatorem działającego od 1984 roku lubelskiego oddziału Społecznego Komitetu Nauki. Przez cały czas działania lubelskiego Społecznego Komitetu Nauki do roku 1988 pełnił w nim funkcję skarbnika (fundusze na stypendia badawcze przyznawane przez Oddział) i łącznika z centralą warszawską. W latach 1987-1989 współpracował z podziemnym Tymczasowym Zarządem Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” – szyfrował przy pomocy komputera informacje i korespondencję z TZR i przekazywał do władz krajowych związku w Gdańsku i Biura Informacyjnego w Brukseli. W 1988 roku zaangażował się w działania zmierzające do reaktywacji NSZZ „Solidarność” na UMCS. W dniu 28.09.1988 r. podczas posiedzenia Senatu zgłosił inicjatywę powołania NSZZ „Solidarność” na UMCS. W 1989 r. natomiast, jako pracownik reprezentujący stronę „solidarnościową”, wszedł w skład, pozostającej w zainteresowaniu SB, komisji ds. opracowania założeń nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • NSZZ Solidarność 1980-1989 t.5 Polska Środkowo-Wschodnia, Wydawnictwo IPN pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010
    • Przed Sierpniem był Lipiec...Materiały z Sympozjum związkowego pod. red. dr. Józefa. Kaczora, wydawnictwo NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego 2020.
    • „Solidarność” Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej 1980-2000 pod red. Marka Jędrycha, Józefa Kaczora, Aleksandra Padewskiego, Ryszarda Taranko, Lublin 2000