Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wysoczański Bronisław

Bronisław Wysoczański

ur. w 1934 roku w m. Horodnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2023
Biogram
Bronisław Wysoczański był pracownikiem Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig w Gdańsku, członkiem NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. aż do 1983 r. był zaangażowany w działalność podziemną: organizował i prowadził zbiórki pieniędzy dla rodzin internowanych, pisał petycje i pisma do organów władzy w sprawie uwolnienia aresztowanych członków i działaczy NSZZ „Solidarność”, zajmował się również kolportażem bezdebitowych wydawnictw i ulotek. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków