Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Bargieł

ur. w 1951 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 24/2017
Biogram
Pan Janusz Bargieł był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Podbeskidzia Pełnił funkcję członka Zarządu Regionu. Ponadto był aktywnym działaczem Klubu Dyskusyjnego Wszechnicy Podbeskidzia. Współorganizował pismo „Moim zdaniem”, krytykujące nadużycia władz PRL. 
W dniu 13 XII 1981 r. został internowany. Przebywał w Jastrzębiu-Szerokiej, Nowym Łupkowie, Załężu, Kielcach. Na mocy amnestii został zwolniony z internowania w dniu 21 XII 1982 r. 
W dalszym ciągu prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność opozycyjną w ramach Regionalnej Komisji Wykonawczej „Trzeci Szereg” Region Podbeskidzie, rozpowszechniając m.in. nielegalne wydawnictwa We wrześniu 1985 r. został tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dn. 18 IV 1986 r. został skazany na rok pozbawienia wolności. Zwolniony z więzienia dnia 28 V 1986 r. 
W okresie 1985-1988 wniesiono zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych wobec Pana Janusza Bargieła.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej