Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wojciechowska van Heukelom Agnieszka

Agnieszka Krystyna Wojciechowska van Heukelom

ur. w 1964 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 548/2016
Biogram
Agnieszka Wojciechowska van Heukelom jako uczennica liceum zaangażowała się w działalność Niezależnego Zrzeszenia Uczniów Szkół Średnich oraz kolportaż prasy bezdebitowej i ulotek, m.in. Ruchu Obrony Praw Człowieka. W stanie wojennym zajmowała się drukiem wydawnictw podziemnych oraz wspierała osoby ukrywające się, będąc łącznikiem pomiędzy nimi i ich rodzinami, a także poprzez dostarczanie im żywności i środków czystości. W maju 1989 r. współorganizowała na terenie Łodzi manifestacje studenckie i strajk w sprawie zalegalizowania Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Była działaczką NZS UŁ oraz współpracowała z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność”. W latach 1989–1990 prowadziła sekretariat Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Łódzkiego.
Biogram opracowano na podstawie: