Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Jasiński

ur. w 1961 roku w m. Olsztyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Pan Krzysztof Jasiński, dyżurny ruchu w PKP Korsze, był członkiem NSZZ ,,Solidarność” od października 1980 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego od stycznia do października 1982 r. aktywnie uczestniczył w działalności podziemnej organizacji ,,Brygady Biało – Czerwone”, skupiającej członków zdelegalizowanego NSZZ ,,Solidarność”, kolportując ulotki antypaństwowe oraz literaturę bezdebitową w Korszach. Jego mieszkanie zostało przeszukane oraz był przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa. Z powodu działalności niepodległościowej decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Olsztynie internowany w Zakładzie Karnym w Kwidzyniu w okresie 20.08.1982 r. - 16.10.1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Gieszczyński, ,,Od narodzin ,,Solidarności" do Trzeciej Rzeczypospolitej . Przemiany społeczno- polityczne w województwie olsztyńskim (1980- 1989)", Olsztyn 2011.
    • A. Górska-Klepacka, ,,SB na tropach Solidarności", Olsztyn 2007.
    • ,,NSZZ ,,Solidarność” Region Warmińsko-Mazurski", oprac. Renata Gieszczyńska [w],,NSZZ Solidarność 1980-1989, t. 5, Polska Środkowo-Wschodnia", red. Ł. Kamiński i G. Waligóra, Warszawa 2010.