Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Strycharz  Marian

Marian Ludwik Strycharz

ur. w 1943 roku w m. Radomyśl Wielki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2016
Biogram
Marian Ludwik Strycharz od 1966 r. pracował jako konstruktor w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec”, a następnie w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu. Od października 1980 r. działał w zakładowych strukturach NSZZ „Solidarność”, początkowo jako członek Komisji Zakładowej, a od maja 1981 r., jako przewodniczący Komisji Zakładowej OBR SK.
Po wprowadzeniu stanu wojennego dwukrotnie uczestniczył w strajkach w OBR SK: w dniach 14-16.12.1981 r. oraz 13.05.1982 r. Od początku 1982 r. współtworzył podziemne struktury „Solidarności”: Tymczasową Komisję Regionalną NSZZ „Solidarność” Ziemia Mielecka oraz RKW NSZZ „Solidarność” Ziemi Mieleckiej. Od 1987 r. pełnił również funkcję przewodniczącego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Mielec”, która została ujawniona 25.01.1989 r.
W latach 1981-1989 w ramach działalności opozycyjnej m.in.: kontaktował się z przedstawicielami „Solidarności” z innych regionów Polski, redagował i drukował ulotki, kolportował wydawnictwa bezdebitowe, był zaangażowany w działalność Klubu Inteligencji Katolickiej w Mielcu. Ze względu na prowadzoną działalność funkcjonariusze SB przeprowadzali z nim wielokrotnie rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Na początku kwietnia 1989 r. wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Mielcu.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1990.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN