Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kurek Ewa

Ewa Janina Kurek

ur. w 1951 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2020
Biogram
Związana była z niezależnym ruchem wydawniczym w Lublinie. Utrzymywała kontakty z przedstawicielami środowisk opozycyjnych oraz redakcją Niezależnego Pisma Młodych Katolików "Spotkania”. W latach 1982-1989 zaangażowana była w druk i kolportaż nielegalnego pisma „Spotkania” oraz książek wydawanych w ramach Biblioteki „Spotkań”. Na drukarnię udostępniała swój dom w Zemborzycach. Zajmowała się także kolportażem książek wydawanych przez inne niezależne wydawnictwa. Brała także aktywny udział w manifestacjach i uroczystościach patriotycznych i rocznicowych w Lublinie. Podczas manifestacji w dniu 3 maja 1983 r. została zatrzymana i ukarana przez Kolegium ds. Wykroczeń karą grzywny w wysokości 20. tys. zł. Ponadto za udział w nielegalnych manifestacjach i posiadanie literatury bezdebitowej odmówiono jej w 1986 r. wydania paszportu na wyjazd do USA na stypendium naukowe do Instytutu Piłsudskiego. Pani Ewa Kurek z powodu swej działalności była inwigilowana, zatrzymywana na 48 godzin oraz karana przez Kolegium do spraw wykroczeń, zaś w jej domu wielokrotnie przeprowadzano przeszukania. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Lublin – drogi do wolności. Siła wolnego słowa t.1, Scriptores nr 36, Lublin 2009