Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rehorowska Maria

Maria Katarzyna Rehorowska

ur. w 1934 roku w m. Czarnorzeki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 546/2016
Biogram
W 1980 r. była założycielką Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Szkole Podstawowej nr 9 w Stalowej Woli, uczestniczyła w pracach Międzyszkolnej Komisji Zakładowej w tym mieście. Pełniła również funkcje związkowe w Regionie Ziemia Sandomierska, była członkiem prezydium Zarządu Regionu, delegatem na I Walny Zajazd Delegatów Regionu oraz I Krajowy Zjazd Delegatów. W dniu 13 grudnia 1981 r. została internowana i osadzona w Areszcie Śledczym w Nisku, w dniu 13 stycznia 1982 r. umieszczono ją w ośrodku odosobnienia w Gołdapi. Wolność odzyskała 29 kwietnia 1982 r. Po powrocie z internowania została zwolniona ze stanowiska nauczyciela i przeniesiona do pracy w bibliotece szkolnej. Nie zaprzestała prowadzenia działalności opozycyjnej, kolportowała niezależne wydawnictwa, zbierała składki na działalność podziemną. Była również aktywną działaczką Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Stalowej Woli. 
W 1989 r. podczas kampanii wyborczej do sejmu aktywnie działała w Komitecie Obywatelskim „Solidarności”.  


Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej