Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jagoda Jerzy

Jerzy Józef Jagoda

ur. w 1950 roku w m. Gniew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
Pan Jerzy Jagoda, zatrudniony jako szlifierz w Oddziale Napraw Ciężkich Maszyn Torowych w Gdańsku, był współorganizatorem strajku w sierpniu 1980 r. w swoim zakładzie pracy. We wrześniu 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność”. Z uwagi na swoją działalność opozycyjną Pan Jerzy Jagoda w okresie od 16.12.1981 r. do 04.01.1982 r. był internowany w Zakładzie Karnym w Iławie. Ponadto w dniu 05.11.1982 r. Pan Jerzy Jagoda został powołany na ćwiczenia wojskowe w 9. Pomorskim Pułku Pontonowym w Chełmnie nad Wisłą. Rzekome szkolenie nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa lub podnoszeniem umiejętności wojskowych, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia.  W dniu 02.02.1983 r. Pan Jerzy Jagoda został zwolniony z dalszego odbywania ćwiczeń. 

Z powodu swojej działalności o charakterze opozycyjnym Pan Jerzy Jagoda był w okresie od 01.06.1982 r. do 09.11.1983 r. inwigilowany w ramach prowadzonej przez Wydział II KWMO/WUSW w Gdańsku sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Syrena”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej