Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dziubasik Zbigniew
Zbigniew Wojciech Dziubasik
ur. w 1949 roku w m. Siedlec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012

Biogram

Był aktywnym działaczem związkowym, członkiem Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Zakładach Tworzyw i Farb „Pronit” w Pionkach. Do jego zadań należało m.in. współtworzenie audycji nadawanych przez zakładowy radiowęzeł. W swoich wypowiedziach krytycznie odnosił się do działań PZPR, rządu, reformy gospodarczej oraz stosunków z ZSRR. Ta „negatywna” postawa była przyczyną jego internowania w dniu 13 grudnia 1981 r. Został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. W dniu 23 lutego 1982 r. wydano decyzję o jego zwolnieniu, wolność odzyskał trzy dni później - 26 lutego 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej