Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chełkowski August

August Jan Chełkowski

ur. w 1926 roku w m. Telkwice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 114/2018
Biogram
Pan August Chełkowski był profesorem fizyki, prorektorem i rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Był jednym z założycieli NSZZ „Solidarność” na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii na Uniwersytecie Śląskim. Zaangażowany również  w działalność „Wszechnicy Górnośląskiej”. Brał aktywny udział w strajkach ostrzegawczych. 
Za swoją działalność został internowany (jako jedyny rektor w Polsce) w okresie 13-19 XII 1981 r., a następnie w styczniu 1982 r. został odwołany ze stanowiska rektora. Od 20 II 1982 r. miał zastrzeżone wyjazdy zagraniczne w związku z czym nie mógł uczestniczyć w konferencjach poza krajem, na które był zapraszany. 
Zaangażowany w pomoc dla osób represjonowanych oraz ich rodzin. 
Od 1989 r. senator z woj. katowickiego oraz marszałek Senatu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej