Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kurowski Jan

Jan Zdzisław Kurowski

ur. w 1934 roku w m. Sieradz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
Jesienią 1980 r. współorganizował akcje strajkowe w miejscu pracy, tj. Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, domagając się podwyżek płac i poprawy warunków socjalno-bytowych pracowników. Od grudnia 1980 r. działał w strukturach NSZZ „Solidarność” jako członek prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Sieradzu (do maja 1981 r.). W okresie 13 grudnia 1981 r. - 12 lutego 1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu. 
W 1980 r. oraz w latach 1982-1986 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN