Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sawicki Ryszard

Ryszard Sawicki

ur. w 1934 roku w m. Nieśwież
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2013
Biogram
Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie Dolnego Śląska. W związku z prowadzoną działalnością został internowany 13 grudnia 1981 r. Przebywał w Zakładzie Karnym we Wrocławiu oraz Ośrodku Odosobnienia w Nysie. Wolność odzyskał 27 lutego 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN