Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Ląkiert

ur. w 1955 roku w m. Chełmno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 411/2013
Biogram
Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Fabryce Akcesoriów Meblowych w Chełmnie, gdzie pełnił funkcję rzecznika prasowego zakładowej organizacji związkowej. Organizował zbiórkę pieniędzy na pomoc rodzinom internowanych. Był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z jego działalnością w NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. W związku z tą aktywnością, decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z 26 marca 1982 r., został internowany (nakaz doprowadzenia wystawiony z datą 30 marca 1982) za podważanie zasadności wprowadzenia stanu wojennego oraz kontynuowanie działalności związkowej. Został umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Wolność odzyskał 23 lipca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN