Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Erazm Jacek Humienny

ur. w 1966 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 295/2016
Biogram
Erazm Jacek Humienny w latach 1982–1985 brał udział w wydawaniu i kolportowaniu pism Regionalnego Komitetu Strajkowego i Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” oraz Solidarności Walczącej i Federacji Młodzieży Walczącej. Za podziemną działalność wydawniczą był wielokrotnie zatrzymywany i karany grzywną. W 1986 r. za nieuiszczenie kar pieniężnych został osadzony w Zakładzie Karnym Gdańsk-Przeróbka.
W latach 1987–1989 uczestniczył w Ruchu „Wolność i Pokój”. Kolportował wydawnictwa Ruchu, a także Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Jako przewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Osób Ubiegających się i Odbywających Służbę Zastępczą OBJECTOR walczył przeciwko przymusowej służbie wojskowej, uczestniczył w demonstracjach ulicznych oraz happeningach Pomarańczowej Alternatywy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej