Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kominek Jacek
Jacek Franciszek Kominek
ur. w 1946 roku w m. Chorzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 501/2012

Biogram

Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Został wybrany w skład Komisji Zakładowej przy Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” w Katowicach, zasiadał również w Zarządzie Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”. Został internowany 11 stycznia 1982 r. na podstawie decyzji o internowaniu wydanej 25 grudnia 1981 r. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu do 12 czerwca 1982 r. Po zwolnieniu był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa do lutego 1983 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN