Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kominek Jacek

Jacek Franciszek Kominek

ur. w 1946 roku w m. Chorzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 501/2012
Biogram
Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Został wybrany w skład Komisji Zakładowej przy Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” w Katowicach, zasiadał również w Zarządzie Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”. Został internowany 11 stycznia 1982 r. na podstawie decyzji o internowaniu wydanej 25 grudnia 1981 r. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu do 12 czerwca 1982 r. Po zwolnieniu był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa do lutego 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN