Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Brzęcki Andrzej

Andrzej Tadeusz Brzęcki

ur. w 1955 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Andrzej Brzęcki w latach 1981-1989 był członkiem nielegalnych struktur NSZZ "Solidarność" w Zakładach Włókien Chemicznych "Elana" w Toruniu. Zajmował się kolportażem podziemnej prasy m.in.: "Toruńskiego Informatora Solidarności" i "Kontry" oraz organizacją zbiórek pieniężnych przeznaczonych na pomoc dla osób internowanych i uwięzionych z powodów politycznych oraz ich rodzin. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1983-1986.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003