Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Jacek Matysiak

ur. w 1955 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 25/2017
Biogram
Kazimierz Jacek Matysiak od sierpnia 1980 r. działał w strukturach Związku Młodzieży Demokratycznej w Łodzi, od maja 1981 r. był delegatem do władz krajowych organizacji. Od stycznia 1981 r. należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczył w strajku zorganizowanym na uczelni 24.11.1981 r. na znak protestu wobec przedłużających się prac legislacyjnych nad projektem ustawy o szkolnictwie wyższym. Po wprowadzeniu stanu wojennego był jednym z inicjatorów strajku okupacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, który odbył się w dniach 14-15.12.1981 r. W ramach działalności opozycyjnej kolportował ulotki na terenie miasteczka akademickiego w Łodzi i utrzymywał kontakty z przedstawicielami ugrupowań opozycyjnych spoza Łodzi. 10.05.1982 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, następnie w OO w Kwidzynie, gdzie przebywał do 3.12.1982 r. Po zwolnieniu z internowania ubiegał się o wyjazd emigracyjny do USA. Ostatecznie w październiku 1983 r. otrzymał paszport na wyjazd bez prawa powrotu do kraju.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN