Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Malinowski Antoni
Antoni Malinowski
ur. w 1940 roku w m. Radziłów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018

Biogram

Antoni Malinowski, pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej, członek NSZZ „Solidarność”, przebywał w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą od 05.11.1982 r. do 02.02.1983 r. Rzekome szkolenie wojskowe rezerwistów nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa oraz podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN