Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szadkowski Waldemar

Waldemar Szadkowski

ur. w 1956 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 577/2018
Biogram
Pan Waldemar Szadkowski będąc pracownikiem Zakładów Mechanicznych „Zamech” w Elblągu w okresie od 18 do 31 sierpnia 1980 r. prowadził strajk rotacyjny w swoim zakładzie pracy. Od października 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” w ZM „Zamech”, był członkiem Zakładowego Komitetu Założycielskiego w ZM „Zamech” oraz prezydium MKZ w Elblągu. Dnia 25 marca 1981 r. został powołany w skład trzyosobowego prezydium Komitetu Strajkowego do kierowania strajkiem w Elblągu. W lipcu 1981 r. został delegatem na I Walny Zjazd delegatów Regionu Elbląskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany dnia 4 stycznia 1982 r. w O.O. w Iławie a następnie od dnia 15 czerwca 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. Dnia 2 lipca 1982 r. został zwolniony po uchyleniu decyzji o internowaniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN