Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Nowak Roman
Roman Stanisław Nowak
ur. w 1941 roku w m. Chrzanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 20/2018

Biogram

Pracownik Huty „Katowice” w Dąbrowie Górniczej. Jesienią 1980 r. zaangażowany w powołanie struktur „Solidarności” w miejscu pracy. Przewodniczący struktur związku z Dziale Głównego Mechanika huty. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Strzelcach Opolskich. Kokotku, Jastrzębiu – Zdroju oraz Uhercach. Zwolniony w dniu 25 maja 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN