Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kacprzak Kazimierz

Kazimierz Kacprzak

ur. w 1949 roku w m. Siedlce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 455/2015
Biogram
W latach 1980-1990 był aktywnym działaczem Klubu Inteligencji Katolickiej. Od września 1980 r. działał w „Solidarności”, był członkiem Prezydium Komisji Zakładowej w Fabryce Narzędzi Skrawających VIS w Siedlcach. 14.12.1981 r. był organizatorem strajku w Fabryce Narzędzi Skrawających. Po 13.12.1981 r. Pan Kazimierz Kacprzak został koordynatorem łączników z ośrodkami odosobnienia. W okresie 1982-1989 r., pozostawał przewodniczącym Tymczasowej Komisji Zakładowej w FNS, kolportował ulotki, książki, prasę podziemną i inne materiały w siedleckich fabrykach. Był uczestnikiem akcji ulotkowych, plakatowych, malowania napisów na murach oraz aktywnym działaczem Charytatywnego Komitetu Samopomocy Społecznej,  a także współorganizatorem Mszy za Ojczyznę. W latach 1985-1987 organizował lokale i emisję Radia „Solidarność” Siedlce. Od 1989 r. aktywnie działał na rzecz reaktywowania "Solidarności", był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w FNS oraz delegatem na kolejne Walne Zjazdy Delegatów Regionu Mazowsze.