Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Czesław Stanisław Rostowski

ur. w 1942 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012
Biogram
Był członkiem NSZZ „Solidarność” w Gdańskiej Stoczni Remontowej. 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe rezerwistów do JW nr 1636 w Chełmnie, na których przebywał do 3 lutego 1983 r. Ćwiczenia te nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa czy podnoszeniem umiejętności żołnierskich. Były formą walki z opozycją i represją polityczną. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN