Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wosiek Kazimierz

Kazimierz Jędrzej Wosiek

ur. w 1954 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 370/2016
Biogram
W latach 1980-1981 był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Od września 1981 r. był także członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, był delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Warmińsko-Mazurskiego. W dniach 13-14 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Olsztynie. W latach 1982-1989 działał aktywnie w podziemnych strukturach związkowych, był m.in. członkiem Tymczasowego Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiemu. Jednocześnie prowadził nielegalną działalność poligraficzną, był drukarzem i wydawcą pism „Rezonans”, „Solidarność Olsztyńska”, a także olsztyńskiej edycji „Solidarności Walczącej”. Kolportował prasę bezdebitową drukowaną w Olsztynie oraz dostarczaną z innych ośrodków. Od 1989 r. był rzecznikiem prasowym Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów