Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wiesław Migdał ks.
ur. w 1945 roku w m. Łapczyca
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 384/2018

Biogram

Ksiądz Wiesław Migdał był w okresie między 13 grudnia 1981 r. a 4 czerwca 1989 r. kapelanem NSZZ „Solidarność” w Lubinie. Wspierał mieszkańców miasta zaangażowanych w działalność opozycyjną, udzielał schronienia osobom poszukiwanym  przez władze. W prowadzonej przez księdza Wiesława Migdała parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie działało Duszpasterstwo Ludzi Pracy, organizowane były Msze Św. za Ojczyznę. Z jego udziałem prowadzono zbiórki darów dla osób represjonowanych i ich rodzin, kolportowano niezależną prasę oraz ulotki.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej