Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wiesław Migdał ks.

ur. w 1945 roku w m. Łapczyca
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 384/2018
Biogram
Ksiądz Wiesław Migdał był w okresie między 13 grudnia 1981 r. a 4 czerwca 1989 r. kapelanem NSZZ „Solidarność” w Lubinie. Wspierał mieszkańców miasta zaangażowanych w działalność opozycyjną, udzielał schronienia osobom poszukiwanym  przez władze. W prowadzonej przez księdza Wiesława Migdała parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie działało Duszpasterstwo Ludzi Pracy, organizowane były Msze Św. za Ojczyznę. Z jego udziałem prowadzono zbiórki darów dla osób represjonowanych i ich rodzin, kolportowano niezależną prasę oraz ulotki.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej