Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Snopek Ryszard

Ryszard Snopek

ur. w 1952 roku w m. Bieliny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Ryszard Snopek, pracownik Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Kielcach, członek NSZZ „Solidarność”. 
W dniach od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. został powołany do odbycia ćwiczeń rezerwy w 28 pułku czołgów średnich w Czarnem. Rzekome szkolenie wojskowe nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa oraz podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołanie do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.