Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Andrzejkiewicz Jan

Jan Andrzejkiewicz

ur. w 1954 roku w m. Czemierniki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2013
Biogram
W 1976 r. zaangażował się w działalność duszpasterstwa górniczego przy kościele św. Magdaleny w Łęcznej. Jesienią 1980 r. został członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kombinacie Budownictwa Górniczego Wschód w Łęcznej. Po wprowadzeniu stanu wojennego od 13 do 16 grudnia 1981 r. ukrywał się na plebanii przy kościele św. Magdaleny w Łęcznej, a następnie rozpoczął działalność w podziemnych strukturach Związku. Z uwagi na prowadzoną działalność przeprowadzano z nim wielokrotnie rozmowy ostrzegawcze. W okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. był internowany w Wojskowym Obozie Specjalnym w Jednostce Wojskowej Nr 3466 w Czerwonym Borze. Ćwiczenia te nie miały nic wspólnego z realizacją zadań dotyczących obronności państwa. Służyły odizolowaniu przeciwników politycznych ówczesnej władzy, walce z opozycją i były represją polityczną. Nie miały także oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. 
Biogram opracowano na podstawie: