Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bątkowski Mariusz

Mariusz Bątkowski

ur. w 1951 roku w m. Chełmża
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015
Biogram
Mariusz Bątkowski był działaczem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej i zajmował się kolportażem nielegalnych ulotek i wydawnictw na terenie toruńskich zakładów pracy.
Został zatrzymany w dniu 13 marca 1984 r., następnie postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu z dnia 15 marca 1984 r. tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy.
Dnia 27 kwietnia 1984 r. Sąd Rejonowy w Toruniu uchylił zastosowany wobec Mariusza Bątkowskiego areszt tymczasowy, a  w dniu 25 lipca 1984 r. umorzył prowadzone postępowanie karne na mocy ustawy o amnestii.
W latach 1987-1989 był jednym z założycieli i działaczy Niezależnego Ruchu Społecznego „Ziemia Chełmińska”.
Dnia 22 sierpnia 1988 r. został zatrzymany na 48 godzin za posiadanie nielegalnych wydawnictw i 31 października 1988 r. ukarany karą grzywny przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Torunia.
Na początku listopada 1988 r. był jednym z sygnatariuszy, skierowanego do Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, wniosku o wyrażenie zgody na zorganizowanie w dniu 11 listopada 1988 r. wiecu dla uczczenia 70-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Przez cały okres prowadzenia działalności opozycyjnej był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN