Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Bogdan Jarosiński

ur. w 1960 roku w m. Żychlin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 312/2020
Biogram
Marek Jarosiński od 1981 r. pracował w Zakładach Mechanicznych „Ursus” w Warszawie. W latach 1982-1989 był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Kolportował wydawnictwa podziemne, m.in.: „Tygodnik Mazowsze”, „CDN-Głos Wolnego Robotnika” oraz „Wolny Głos Ursusa”, do którego w latach 1987-1989  pisał artykuły. W okresie od 1986 r. do 1989 r. był emiterem Radia „Solidarność”. Dnia 19 grudnia 1986 r. został zatrzymany za rozrzucanie ulotek w przejściu podziemnym ul. Marszałkowskiej w Warszawie, za co został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Śródmieście grzywną w wysokości 50 tys. zł. W latach 1987-1989 był współzałożycielem i działaczem Komitetu Organizacyjnego „Solidarności” w ZM „Ursus”, oraz przewodniczącym Rady Pracowniczej. Od stycznia 1988 r. do czerwca 1989 r. należał do Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. W sierpniu 1988 r. współorganizował i aktywnie uczestniczył w strajku w „Ursusie”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów