Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Borowik Wojciech

Wojciech Jan Borowik

ur. w 1956 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
W latach 1976 -1981 był członkiem Sekcji Kultury Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników, a następnie Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, Studenckiego Komitetu Solidarności, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz Konfederacji Polski Niepodległej. 
Był uczestnikiem akcji ulotkowych, kolporterem niezależnych wydawnictw, organizatorem nielegalnej poligrafii oraz drukarzem, m.in. „Robotnika” i pisma „Zwrot”. Był wieloletnim pracownikiem Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWa. 
W 1981 r. był jednym z założycieli Klubów Samorządnej Rzeczpospolitej oraz Związku Młodzieży Kraj. Pracował w Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
13 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie Białołęce. Od 27 kwietnia 1982 r. przebywał na przepustce. Decyzję o zwolnieniu z internowania wydano ostatecznie 24 lipca 1982 r. 
Po zwolnieniu z internowania prowadził aktywną działalność poligraficzną w ramach NOW-ej. Był jednym z twórców wydawanego w podziemiu pisma „Vacat” i współpracownikiem związanego z Ruchem Wolność i Pokój czasopisma „Czas Przyszły”. W latach 1988-1989 był działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej oraz redaktorem naczelnym jej organu prasowego pisma „Robotnik”. 
W 1989 r. był koordynatorem kampanii wyborczej z ramienia Komitetu Obywatelskiego „S"  w województwie legnickim.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej