Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Matuszewski Urban
Urban Włodzimierz Matuszewski
ur. w 1933 roku w m. Wiewiórki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011

Biogram

Od 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. W marcu 1981 r. uczestniczył w strajku rolników w gmachu Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Bydgoszczy. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. Z powodu podejrzeń o tworzenie nielegalnych struktur związkowych w dniu 13 września 1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku. Dnia 4 listopada 1982 r. wyszedł na wolność.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN