Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Matuszewski Urban

Urban Włodzimierz Matuszewski

ur. w 1933 roku w m. Wiewiórki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011
Biogram
Od 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. W marcu 1981 r. uczestniczył w strajku rolników w gmachu Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Bydgoszczy. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. Z powodu podejrzeń o tworzenie nielegalnych struktur związkowych w dniu 13 września 1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku. Dnia 4 listopada 1982 r. wyszedł na wolność.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN