Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mroczek Józef

Józef Mroczek

ur. w 1955 roku w m. Kamionna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Pracownik Kopalni Soli w Bochni. Jesienią 1980 r. jeden z inicjatorów powołania Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w kopalni. Wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej związku. Członek krajowych struktur branżowych górnictwa „Solidarności”. Zaangażowany w redagowanie pisma bocheńskiej delegatury związku „Kurierek B-B”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, uniknąwszy internowania, przedostał się na teren kopalni organizując w dniach 14-15 grudnia 1981 r. strajk okupacyjny, przewodnicząc komitetowi strajkowemu. Po likwidacji protestu ukrywał się. Począwszy od 1982 r. zaangażowany w redagowanie drugoobiegowego pisma „Kurierek B”. 
W grudniu 1984 r. ujawnił się na podstawie przepisów amnestyjnych. W późniejszym czasie czynny w wydawaniu „Kurierka B” (z czasem w ramach Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży”), a od 1986 r. także „Paragrafu”.
W latach 1988-89 aktywny przy odtwarzaniu jawnych struktur „Solidarności” w kopalni, ponownie obejmując funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • A. Gliksman, "Leksykon ludzi małopolskiej "Solidarności", t. 1, Kraków 2012
    • "Encyklopedia "Solidarności". Opozycja w PRL 1976-89", t. 3 pod red. G. Waligóry, Warszawa-Katowice 2019
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN