Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Buda

ur. w 1947 roku w m. Lucień
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
W latach 1980–1981 członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów” w Turku oraz wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa i Energetyki w Katowicach. Współorganizował strajki oraz akcje protestacyjne. Od 1982 r. współtworzył Duszpasterstwo Ludzi Pracy, organizował marsze w rocznice wprowadzenia stanu wojennego, comiesięczne Msze za Ojczyznę oraz coroczne wyjazdy na Wykus z żołnierzami  Zgrupowania Partyzanckiego AK „Ponury”. W 1988 r. Jan Buda wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy KWB „Adamów”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN