Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Żłobecki Andrzej
Andrzej Żłobecki
ur. w 1944 roku w m. Sierpc
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2015

Biogram

Andrzej Żłobecki od 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Maszyn Biurowych „Predom – Metron” w Toruniu, członkiem Komisji Zakładowej oraz przewodniczącym Komisji Oddziałowej.
Był jednym  z organizatorów strajku w dniu 3 września 1980 r. w swoim zakładzie pracy.
W związku z prowadzoną działalnością związkową był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa i został internowany w okresie od 13 grudnia 1981 do 19 stycznia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. Zajmował się kolportażem nielegalnych pism i ulotek na terenie swojego zakładu pracy.
Od 1984 r. był zaangażowany w organizowanie patriotycznych pielgrzymek na Jasną Górę pod patronatem Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Toruniu.


 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN