Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Żłobecki Andrzej

Andrzej Żłobecki

ur. w 1944 roku w m. Sierpc
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2015
Biogram
Andrzej Żłobecki od 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Maszyn Biurowych „Predom – Metron” w Toruniu, członkiem Komisji Zakładowej oraz przewodniczącym Komisji Oddziałowej.
Był jednym  z organizatorów strajku w dniu 3 września 1980 r. w swoim zakładzie pracy.
W związku z prowadzoną działalnością związkową był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa i został internowany w okresie od 13 grudnia 1981 do 19 stycznia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. Zajmował się kolportażem nielegalnych pism i ulotek na terenie swojego zakładu pracy.
Od 1984 r. był zaangażowany w organizowanie patriotycznych pielgrzymek na Jasną Górę pod patronatem Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Toruniu.


 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN