Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Hetzig Zdzisław

Zdzisław Jan Hetzig

ur. w 1952 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 99/2013
Biogram
Był aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej od 1978 r., członkiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz ugrupowania Ruch Młodej Polski. Uczestniczył w IV Ogólnopolskim Zjeździe ROPCiO w listopadzie 1978 r. Był związany z czołowymi przedstawicielami Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, ROPCiO i RMP z ośrodków działających na terenie całego kraju, w szczególności z działaczami z Trójmiasta. Kolportował prasę niezależną, literaturę i ulotki na terenie województwa bydgoskiego, m.in. pisma „Bratniak” i „Robotnik”. W lutym 1979 r. z inicjatywy Służby Bezpieczeństwa został zwolniony z pracy w Zakładach Radiowych „Unitra-Eltra” w Bydgoszczy. 11 listopada 1979 r. zatrzymano go na terenie Gdańska za czynny udział w manifestacji z okazji rocznicy odzyskania niepodległości i osadzono na 48 godzin w areszcie w Pruszczu Gdańskim. Organizował i uczestniczył w akcjach ulotkowych przeprowadzanych na terenie Bydgoszczy, m.in. akcji ulotkowej nawołującej do bojkotu wyborów przeprowadzonej w marcu 1980 r. Brał udział w rozpowszechnianiu haseł związanych z rocznicą zbrodni katyńskiej w kwietniu 1980 r. i kolportażu ulotek o treści nawiązującej do 3 rocznicy śmierci Stanisława Pyjasa w maju 1980 r. Za prowadzoną działalność opozycyjną był wielokrotnie zatrzymywany przez SB na 48 godzin. Od września 1980 r. został członkiem Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy, gdzie był odpowiedzialny za sprawy poligrafii związane z przygotowywaniem i powielaniem materiałów przeznaczonych do kolportażu na terenie województwa bydgoskiego. Wymyślił i współtworzył pismo „Wolnych Związków”. W czerwcu 1981 r. wyemigrował do RFN.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • K. Osiński, Zarys dziejów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego (1980-1990), Gdańsk 2010