Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Grzegorz Gach

ur. w 1965 roku w m. Bolesławiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2021
Biogram
Pan Grzegorz Gach w latach 1982-1987, będąc uczniem szkoły średniej w Bolesławcu oraz następnie studentem Uniwersytetu Wrocławskiego działał w Uczniowskim Komitecie Oporu Społecznego (UKOS) w Bolesławcu. Był zaangażowany w kolportaż ulotek i wydawnictw tzw. „drugiego obiegu”, akcje ulotkowe,  przewóz  prasy do Bolesławca, dostarczanie tekstów do publikacji w prasie konspiracyjnej, malowanie napisów antykomunistycznych na murach oraz brał udział w pielgrzymkach na Jasną Górę. We współpracy z panem Bogusławem Frydrychem organizował w kościołach wystawy okolicznościowe upamiętniające rocznicę zbrodni katyńskiej oraz wprowadzenia stanu wojennego. W prywatnym mieszkaniu Pana Grzegorza Gacha odbywały się spotkania UKOS oraz istniał punkt kolportażowy. 
W latach 1984-1987 pan Grzegorz Gach był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów we Wrocławiu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków