Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bogdan Kazimierz Domek

ur. w 1957 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 281/2017
Biogram
Bogdan Domek będąc pracownikiem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Elektronicznych Układów Specjalizowanych „Mera” w Toruniu zaangażował się w działalność w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”.
W latach 1981-1987 zajmował się drukiem i kolportażem prasy podziemnej  m.in.: „Toruńskiego Informatora Solidarności”, „Tygodnika Wojennego” oraz „Kontry”. W 1985 r. prace związane z drukiem „Toruńskiego Informatora Solidarności” odbywały się w jego domu. Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej był czasowo objęty zakazem opuszczania kraju. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak, "Czas ludzi niepokornych" Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003