Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Urszula Barbara Poziomek
ur. w 1956 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016

Biogram

Była aktywną działaczką „Solidarności Wiejskiej” oraz współpracowniczką Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Została internowana 13 grudnia 1981 r. i osadzona w Areszcie Śledczym w Nisku, a następnie od 13 stycznia 1981 r. w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Wolność odzyskała 14 lipca 1982 r. 
Po zakończeniu izolacji nie zaprzestała prowadzenia działalności opozycyjnej. Od końca 1982 r. była związana z Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników, w którym kierowała kolportażem wydawnictw bezdebitowych, m.in. biuletynu „Solidarność Rolników”. W 1987 r. weszła w skład redakcji „Wielkopolskiego Informatora Ekologicznego”, brała również udział w wydawaniu pisma „Wieści”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

NSZZ "Solidarność" 1980-1989. t. 2, red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN