Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dziura Waldemar

Waldemar Marian Dziura

ur. w 1954 roku w m. Stalowa Wola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 273/2020
Biogram
Waldemar Dziura (1954-2003) pracował jako suwnicowy w Hucie Stalowa Wola, od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”, przewodniczący Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” na Wydziale H-4. Od 13.12.1981 r. do 29.04.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu koło Rzeszowa. Po zwolnieniu z internowania włączył się do działalności w podziemnych strukturach „Solidarności”. Od 5.11.1982 r. do 3.02.1983 r. był powołany na przeszkolenie żołnierzy rezerwy w Jednostce Wojskowej nr 3466 w Czerwonym Borze. Ta forma represji objęła działaczy opozycji (głównie „Solidarności”), którzy jako rezerwiści, trafili na trzymiesięczne „przeszkolenie”. Osoby te były typowane przez Wojskową Służbę Wewnętrzną w ścisłej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Celem operacji było osłabienie opozycji przed zapowiadanym na 10 listopada 1982 r. protestem przeciwko delegalizacji NSZZ „Solidarność”, którego władze się obawiały.
Po odbyciu ćwiczeń wojskowych kontynuował działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. W marcu 1983 r. Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli z siedzibą w Nisku prowadziła wobec niego postępowanie przygotowawcze w sprawie pogróżek skierowanych do pracownika Huty Stalowa Wola i członka PZPR. Postępowanie umorzono  29 marca 1983 r. 12.06.1984 r. został zatrzymany, a w jego mieszkaniu przeprowadzono rewizję. 14.06.1984 r. Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli z siedzibą w Nisku wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu pod zarzutem działalności w podziemnych strukturach „Solidarności” i kolportowania ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do rad narodowych w 1984 r. Więziony w Areszcie Śledczym w Rzeszowie. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli II Wydział Karny 26.07.1984 r. na podstawie ustawy o amnestii z 1984 r. umorzył sprawę karną. Z aresztu został zwolniony 27.07.1984 r. W 1988 r. był organizatorem strajku w Hucie Stalowa Wola.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej