Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Jan Piętowski

ur. w 1947 roku w m. Bytom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Zbigniew Piętowski w okresie od 13 XII 1981 r. do 4 VI 1989 r., uczestniczył w podziemnej działalności zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem w Rybniku-Boguszowicach. Do jego zadań należał przede wszystkim kolportaż nielegalnych wydawnictw. 
Wielokrotnie brał udział w manifestacjach pod KWK „Wujek”  w Katowicach, w każdą rocznicę wydarzeń z 16 XII 1981 r. Podczas jednej z nich, w dniu 16 XII 1984 r., Pan Zbigniew Piętowski został pobity oraz zatrzymany przez funkcjonariuszy SB. 
Reasumując należy stwierdzić, iż Pan Zbigniew Piętowski aktywnie uczestniczył w działalności podziemnych struktur zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”,  w okresie od 13 XII 1981 r. do 4 VI 1989 r. Prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność mającą na celu odzyskanie niepodległości  i suwerenności Polski.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów