Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Waluda

ur. w 1939 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 145/2019
Biogram
Andrzej Waluda od 1980 r. był aktywnie zaangażowany w tworzenie struktur Komitetu Zakładowego NSZZ ,,Solidarność” w Fabryce Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku. 
22 kwietnia 1986 r. został zatrzymany i aresztowany w związku z podejrzeniem o kolportaż nielegalnych wydawnictw. Od 24 kwietnia 1986 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Białymstoku. Andrzej Waluda został oskarżony o to, że w kwietniu 1986 r. w Białymstoku gromadził i przechowywał w swoim mieszkaniu znaczne ilości nielegalnych wydawnictw, w tym m.in. dwutygodnik NSZZ ,,S” "Samorządna Rzeczpospolita" oraz "Biuletyn Informacyjny" NSZZ ,,S” Region Białystok, a następnie celem rozpowszechniania przeniósł je do Fabryki Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku z 14 sierpnia 1986 r. postępowanie umorzono na podstawie ustawy amnestyjnej z 17 lipca 1986 r. uchylając jednocześnie areszt tymczasowy.
We wrześniu 1988 r., podejmując działania zmierzające do ponownej legalizacji NSZZ ,,Solidarność”, Andrzej Waluda wszedł w skład Tymczasowego Komitetu Zakładowego NSZZ ,,Solidarność” Fabryki Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku. Następnie został członkiem Regionalnej Komisji Wykonawczej ,,S” Region Białystok, która była reprezentacją członków NSZZ ,,S” Regionu Białystok i stanowiła tymczasową władzę Związku w regionie. 
 W kwietniu 1989 r. został członkiem Komitetu Obywatelskiego ,,Solidarność” Ziemi Białostockiej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej