Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Knicz Hubert

Hubert Paweł Knicz

ur. w 1936 roku w m. Kamienica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 514/2013
Biogram
Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy kopalni „XXX-lecia PRL” w Jastrzębiu Zdroju. W dniach 13-15 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku w ww. zakładzie pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaopatrywał grupy drukujące nielegalne ulotki w papier i farbę drukarską. Wstąpił również do Komitetu Pomocy Internowanym i Aresztowanym, do którego należał do 1984 r. Ponadto od 1982 r. był członkiem Grupy Oporu Społecznego, organizacji zajmującej się drukowaniem i kolportażem nielegalnych wydawnictw na terenie Jastrzębia Zdroju. W 1988 r. brał udział w strajku w kopalni „XXX-lecia PRL” w Jastrzębiu Zdroju, którego uczestnicy domagali się legalizacji NSZZ „Solidarność”. Wziął również udział w II Walnym Zebraniu działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków