Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tomasz Kazimierz Andrysiak

ur. w 1970 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 411/2013
Biogram
Działalność opozycyjną rozpoczął już w szkole średniej, od 1984 r. był kolporterem wydawnictw podziemnych i emigracyjnych w środowisku szczecińskich szkół średnich. W latach 1985-1988 był organizatorem i koordynatorem kolportażu podziemnych wydawnictw na dużą skalę, m.in. pism „PWA”, „CDN”, „BIS”, „Lustro”, „A Cappella”, „Gryf”, „Termit”, „Grot”, „Solidarność Walcząca” i innych. Uczestniczył w akcjach ulotkowych na głównych ulicach Szczecina. W latach 1987-1988 był szefem grupy wykonawczej Federacji Młodzieży Walczącej w Szczecinie (ps. Herkules), we własnym mieszkaniu tworzył i drukował plakaty MFW. Uczestniczył w happeningach FMW w Szczecinie: czytanie w centrum miasta „Tygodnika Solidarność”. Zabezpieczanie akcji w trakcie palenia książeczek wojskowych. Do 1989 r. był członkiem Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego. Uczestniczył w akcjach malowania haseł na murach sowieckich jednostek wojskowych, komisariatach MO i tramwajach. Projektował i tworzył transparenty na manifestacje, wizytę Jana Pawła II w Gdańsku, pielgrzymki młodzieży do Częstochowy i Warszawy w rocznice śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. W 1988 r. był członkiem Grupy Pomocowej przy parafii oo. Jezuitów, wspierającej sierpniowe strajki szczecińskie. Uczestniczył w akcjach ulotkowych, zbiórkach pieniędzy i współorganizował manifestacje. W latach 1986-1988 był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, w 1986 r. po zatrzymaniu w czasie akcji ulotkowej, jako osoba niepełnoletnia został osadzony w Milicyjnej Izbie Dziecka.