Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Maszenda Waldemar

Waldemar Antoni Maszenda

ur. w 1951 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019
Biogram
W 1973 r., działając w ruchu studenckim, sporządził i kolportował napisy zawierające „wrogie hasła szkalujące PZPR i Socjalistyczny Związek Studentów Polskich”, za co został zatrzymany w areszcie na 48 godzin. Sąd Powiatowy w Lublinie skazał go na 8 miesięcy ograniczenia wolności, 20 godzin nieodpłatnej pracy w stosunku miesięcznym oraz obciążył go kosztami sądowymi. W kolejnych latach pozostawał w zainteresowaniu SB w Lublinie. 
Z inicjatywy koła „Solidarności” w piśmie „Za i przeciw” był akredytowany na I Zjazd NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego publikował w prasie podziemnej. Wchodził w skład redakcji drugoobiegowego pisma „CDN Głos Wolnego Robotnika”, które powstało w 1982 r. – był w redakcji do końca 1988 r. Pisał również teksty dla podziemnego pisma „Kontakt”. 
W latach 1985-1989 był współpracownikiem III Programu podziemnego Radia „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 1, Warszawa 2010